Velayet.Online'a

Hemen üye olabilirsiniz.

Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Ricat ve Peygamberler

Collapse
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Ricat ve Peygamberler

  Ricat Nebiler için de geçerli midir? Şia inancında İmamlar için geçerli olan ricat, Nebiler için de geçerli midir?

 • #2
  Ynt: Ricat ve Peygamberler

  bildigim her turden insan icin gecerli

  Yorum yap


  • #3
   Ynt: Ricat ve Peygamberler

   Bismihi Teala;

   Selamun Aleykum AzizCanlar;


   ÖZEL RİC'AT
   Ric'at, Allah Teala'nın şu iki buyruğu gereğince özel-dir:
   ] ويومَ نَحشُرُ مِن كُلِّ أُمةٍ فوجاً [

   "O gün her ümmetten bir grubu haşredeceğiz."
   [1]
   ] وحرامٌ على قريةٍ أهلكنَاها أنهُم لا يرجِعُونَ [

   "Helak ettiğimiz bir ülkeye artık yaşamak haram-dır. Onlar bir daha geri dönemezler."
   [2]
   Bu iki ayet hakkında daha önce de bahsetmiştik. İma-miyye kanalıyla rivayet edilen müstefiz rivayetlerin tama-mından ric'at=dönüş yapacakların mümin ve kafirlerden iki gurup olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin İmam Sadık aleyhisselam'dan şöyle rivayet edilir:
   (( إنَّ الرجعة ليست بعامة، وهي خاصة، لا يرجع إلاّ من محض الإيمان محضاً أو محض الشرك محضاً ))

   "Ric'at genel değildir; ric'at özeldir; ancak imanla-rında halis olanlarla şirklerinde halis olanlar ric'at edeceklerdir."
   [3] Bu iki grubun dışındakiler kıyamete kadar ric'at etmeyeceklerdir.

   Ric'at Edecek Olanlar Kimlerdir?

   Bu alanda nakledilen rivayetlerin tümünden Resulul-lah sallallah'u aleyhi ve âlih'in, Emirulmüminin Ali aleyhisse-lam'ın,[4] İmam Hüseyn aleyhisselam'ın[5] ve yine diğer Ehli-beyt İmamları ve peygamberlerin ric'at edecekleri anlaşıl-maktadır.[6]
   Yine İmam Mehdi aleyhisselam'ın yardımcı ve vezirle-rinden, Ehlibeyt İmamlarının ashap ve izleyicilerinden bir grubunun,[7] şehitlerin ve müminlerin ric'at edecekleri,[8] diğer taraftan zalimlerin, Allah'ın, Resul-i Ekrem sallallah'u aleyhi ve âlih'in ve Ehlibeyt İmamları aleyhimusselam'ın düşmanlarının,[9] peygamberlerin ve müminlerin düşmanla-rının, hakla savaşanların ve münafıkların ric'at edecekleri rivayet edilmiştir.[10] Bunların hepsi yukarıdaki hadiste belir-tilen ric'at edecek iki grubun kapsamındadır.

   Acaba İmam Mehdi'nin (a.f) Zuhurundan Sonra Ric'at Olacak mı?

   İmam Mehdi aleyhisselam'ın döneminde ric'at hakkında birkaç yolla rivayet edilen bir çok hadis vardır. Şeyh Mufid, İmam Mehdi aleyhisselam döneminde ric'ati, o hazretin zuhur alametlerinden sayarak "İrşad" adlı kitabının "Zikr-u Alamat-il Kâim" bölümünde şöyle demiştir: Hadislerde, Hz. Mehdi aleyhisselam'ın zuhur döneminin alametleri, İmam Mehdi aleyhisselam'ın kıyamından önce vuku bulacak olaylar, nişane ve belirtiler açıklanmıştır; bunlardan birisi Süfyani'nin çıkışıdır... o dönemde ölüler kabirlerinden dışarı çıkarak dünyaya dönerler, dünyada tanınır ve ziyaret edilirler... Sonra İmam Mehdi aleyhisselam'ın zuhur ettiğini öğrenerek yardım etmek için ona doğru hareket ederler.[11]

   İmam Bâkır aleyhisselam'dan şöyle rivayet edilmiştir:
   (( أيام الله ثلاثة: يوم يقوم القائم، ويوم الكرة، ويوم القيامة ))

   "Allah'ın günleri üçtür: Kâim'in -Mehdi'nin- kıyam ettiği gün, ric'at=dünyaya dönüş günü, Kıyamet günü."
   [12]

   Bu hadis, İmam Mehdi aleyhisselam'ın zuhurundan sonra dünyaya dönüş olacağına delalet etmektedir. Ric'at rivayetlerinden, Emirulmüminin Ali aleyhisselam'ın dünyaya birkaç dönüş olacağı anlaşılmaktadır[13] ve yine İmam Hüseyin aleyhisselam'ın da İmam Mehdi aleyhisselam'ın zuhu-rundan sonra dünyaya döneceği vurgulanmaktadır.[14]

   Seyyid Abdullah Şubber de bu alanda der ki: Genel olarak ric'ate ve bazı müminlerle bazı kafirlerin dünyaya döneceğine inanarak konunun ayrıntısını Ehlibeyt aleyhimusselam'a bırakmak farzdır. Emirulmüminin Ali ve İmam Hüseyin aleyhimaselam'ın ric'at edeceklerini bildiren hadisler mana bakımından mütevatirdirler. Diğer Ehlibeyt İmamlarının ric'ati konusundaki hadisler ise tevatüre yakındır; onların nasıl ric'at edecekleri, hepsinin birden mi yoksa sırayla mı ric'at edeceklerine gelince; bunların hepsini ancak Allah ve Allah'ın velileri bilebilir.

   [hr]


   [1] - Nelm, 83.   [2] - Enbiyâ, 95.   [3] - Muhtesar-u Besair-id Deracat -Hasan b. Süleyman-, s.34. Bihar-ul Envar, c.53, s.39/1.   [4] - Kummi tefsiri, c.2, s.147. Gaybet-u Nu'mani, s.234/22. el-Heraic-u ve'l Ceraih -Kutb-u Ravendi-, c.2, s.848. Muhtesar-u Besair-id Deracat, s.17, 24, 26, 28, 29. Bihar-ul Envar, c.53, s.39/2, 42/10, 12 ve 46/19 ve 56/33 ve 91/96.   [5] - Kâfi -Kuleyni-, c.8, s.206/250. Muhtesar-u Besair-ud Derecat -Hasan b. Süleyman-, s.24, 28, 29. Bihar-ul Envar, c.53, s.39/1, 43/14 ve 89/90.   [6] - Kummi tefsiri -Kuleyni-, c.1, s.25 ve 106; c.2, s.147. Ayyaşi tefsiri, c.1, s.181/76. Muhtesar-u Besair-id Derecat, s.26 ve 28. Bihar-ul Envar, c.53, s.41/9 ve 45/18 ve 54/32 ve 56/38 ve 61/50.   [7] - Rical-ul Keşşi, s.217/391. Kâfi -Kuelyni-, c.8, s.50/14. Ayyaşi tefsiri, c.2, s.32/90 ve s.259/28. Delail-ul İmame -Taberi-, s.247 ve 248. Ravzet-ul Vaizin -Fetal-, s.266. ez-Zuhd -Hüseyin b. Said, s.82. Bihar-ul Envar, c.53, s.40/7 ve 70/67 ve 76/81 ve 76/82 ve 92/102.   [8] - Ayyaşi tefsiri, c.1, s.181/77 ve c.2, s.112/139. Muhresar-u Besair-id Derecat -Hasan b. Süleyman-, s.19. el-Heraic-u ve'l Ceraih -Kutb-u Ravendi-, c.3, s.1166/64. Bihar-ul Envar, c.53, s.65/58 ve 70/67.   [9] - Kitab-u Zeyd-i Nursi, Usul-u Sitte-i Aşer, s.43-44. Bihar-ul Envar, c.53, s.54/32.   [10] - Delail-ul İmamet -Taberi-, s.247. Kummi tefsiri, c.1, s.385. Muhtesar-u Besair-id Derecat, s.194.   [11] - el-İrşad, c.2, s.368-370.   [12] - el-Hısal -Saduk-, s.108/75. Meani-l Ehbar -Saduk-, s.365/1.   [13] - Muhtasar-u Besair-id Derecat, s.29. Bihar-ul Envar, c.53, s.74/75 ve 98/114 ve 101/123.   [14] - Ayyaşi tefsiri, c.2, s.326/24. Muhtasar-u Besair-id Derecat, s.48. el-İhtisas -Mufid-, s.257.

   BKZ: Ricat

   Allah'a emanet olun...

   Yorum yap


   • #4
    Ynt: Ricat ve Peygamberler

    Allah razı olsun ne güzel bilgiler. bilmediğim yığınla şey öğrendim.

    mustaz'aflardan cehennemlik olanların ric'atı hakkında bir bilgi var mı?

    hakkat ne olur be! 124bin peygamber, Peygamberimiz, 12 İmam, Fatıma ve örnek kadınlar (Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun)
    bu durumda ne intikam alınır zalimlerden.. dünya iyilikle dolar.. dünyanın sonu harika biter!

    ee Peygamberimiz s.a.a da ricat edecekse yönetici Mehdi a.f değil de Onun olması gerekmez mi? bu durumda Mehdi a.s'in baş olacağına dair hadisleri nasıl anlamamız lazım?

    Yorum yap

    Hazırlanıyor...
    X
    UA-144742133-1