Velayet.Online'a

Hemen üye olabilirsiniz.

Duyuru

Collapse
No announcement yet.

"el-Kafi"deki hadislerin ekserisinin zayıf olduğu iddasına cevap.

Collapse
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • "el-Kafi"deki hadislerin ekserisinin zayıf olduğu iddasına cevap.

  BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
  HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
  VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

  hadis ve hadis ilimleri konusunda cahil olan, hadisten anlamayan kimseler Sikatul İslam (İslam'ın güvenci) Kuleyni r.a'ı tenkid etmeğe çalışarak onun "el-Kafi" kitabında rivayet ettiği hadislerin çoğunluğunun olduğunu söylemektedirler. bazı kimseler ise hadislerin çoğunluğunun zayıf olduğu kanaatinden yola çıkarak Sikatul İslam (İslam'ın güvenci)'nin hadis ilimlerini bilmediği iddasında bulunmaktadırlar. bu cahillerden birisi diyor ki:

  "el-Kafi" şia mezhebinin en sahih ve Kur'an'dan sonra en değerli kitabıdır. bu kitap hakkında şia muhaddis Nuri et-Tabersi şöyle demiştir: "el-Kafi 4 kitap arasında güneşin yıldızlar arasında olduğu gibidir." (bkz: "Müstedrekul Vesail", 3/532) Şeyh Müfid kitap hakkında diyor ki: "el-Kafı Şiî kitapların en üstünü ve en faydalısıdır." (bkz: "Mukaddimetul Kafi", sayfa 26) Feyz el-Kaşani de der ki: "el-Kafi Şii kitaplarının en şereflisi ve en sahihidir." (bkz: "Mukaddimetul Kafi", sayfa 27) Şii alimlerin itiraf ettiği gibi bu kitapta bulunan 16000 (16 bin) hadisten sadece 5072-i sahihtir ki, bu da kitabın sadece 3/1-dir. (bkz: "Luluetu'l-Bahreyn, sayfa 394; "Kulliyyetu fi ilmur-rical”, sayfa 357) Bu şiilerin en değerli kitabının durumudur, diğer kitapları hakkında artık siz düşünün!!!
  biz inşaAllah bu cahilin sözlerine bir kaç yönden cevap verecek ve bununla uzun zamandır ortalıkta dolaşan "el-Kafi hadislerinin çoğunluğu zayıftır" masallarını da açıklığa kavuşturacağız.

  1. öncelikle muteber hadisler sadece sahih hadislerle sınırlı değildir. bu cahil nasibinin aktardığı istatistğe göre "el-Kafi"de 1118 hadis muvassak, 312 hadis kavi ve 144 hadis ise hasen derecesindedir.

  2. bu istatistik Allame Meclisi r.a'ın "el-Kafi" şerhinde vardığı sonuçtur, standart bir ölçü değildir. Allame Meclisi r.a'ın "Miratul Ukul" adlı şerhi faydalı ve güzel bir çalışma olmakla birlikte hatalarda mevcuttur. mesela Allame Meclisi r.a "el-Kafi"de Ali b. İbrahim --> babası --> Nevfeli --> Sekuni senedi ile rivayet edilmiş tüm hadisleri zayıf saymaktadır oysa bu kesin bir hatadır ve bu isnad sahihtir (bkz: Şeyh ed-Daveri h.a'ın sitesi, 65-ci soru cevap). yani (mesela) eğer "el-Kafi"de bu sened ile 300 hadis rivayet edilmişse Allame Meclisi r.a'ın hatası sonucunda 300 hadisin hepsi zayıf sayılmıştır.

  3. "el-Kafi"de öyle hadisler vardır ki, onların senedleri zayıf olmasına rağmen o hadisler ya "el-Kafi"nin başka bir yerinde yahutta başka bir kitapta sahih sened ile rivayet edilmiştir. örneğin, Kuleyni r.a "el-Kafi"de şöyle rivayet etmektedir:

  • [li]علي بن محمد، عمن ذكره، عن محمد بن أحمد العلوي، عن داود بن القاسم قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: الخلف من بعدي الحسن، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت: ولم جعلني الله فداك؟ فقال: إنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه، فقلت: فكيف نذكره؟ فقال: قولوا: الحجة من آل محمد (عليهم السلام)
   Ali b. Muhammed bana kendisine rivayet edenlerden, onlar Muhammed b. Ahmed el-Alevi'den, o da Davud b. Kasım'dan anlattı, dedi ki: Ebul Hasan (imam Ali en-Naki a.s)’ın şöyle dediğini duydum: «Benden sonra benim yerime imam olarak geçecek kişi Hasan'dır. Haleften sonraki halefe gelince haliniz nice olacak?» Dedim ki: "Niçin, kurban olduğum?" Buyurdu ki: «Çünkü siz onun şahsını görmeyeceksiniz ve onu adıyla anmanızda size helâl olmayacaktır.» dedim ki: "O halde onu nasıl anacağız?" imam a.s dedi ki: «Ona Muhammed s.a.a'in ailesinden bir hüccet deyin.»

   Kuleyni r.a, "el-Kafi", 1/328, Hüccet kitabı, bab 75, hadis 13
   [/li]


  görüldüğü gibi bu hadisin senedinde "kendisine rivayet edenler" ifadesi vardır ki, bu hadisi zayıf hadisin kısımlarından olan mürsel konumuna düşürmektedir. ama bununla birlikte aynı hadisi Şeyh Saduk r.a "Kemaliddin", 2/354-355, bab 37, hadis 4'de başka bir sened ile rivayet etmiştir ki, onun senedindeki tüm raviler sika (güvenilir) ve isnadı da muttasıldır, yani hadis sahih'tir.

  bu gibi hadislerden bazılarını görmeniz için link bırakıyorum:

  http://velayet.wordpress.com/2012/11...ma-s-ain-kabri
  http://velayet.wordpress.com/2013/08...alik-el-ensari
  http://velayet.wordpress.com/2012/07...linin-fazileti

  4. bazı hadislerin senedinin zayıf olması ve metninin de başka bir sened ile rivayet edilmemiş olması ama bununla birlikte hadisin hüccet (delil) olması mümkündür. çünkü hadisin muteberliği sadece hadisin senedinin sahih olması ile sınırlı değildir, aksine zayıf sened ile varid olan hadisin karine ve şöhretten dolayı muteber olması mümkündür. bu konuda geniş bilgi için bkz: Şeyh Ali ez-Zevvad, "Zayıf hadisler hakkında Risale"

  velhamdulillahi Rabbil alemin.
  [img width=880]http://arabic.shirazi.ir/upload/pics/banner.jpg[/img]

 • #2
  Ynt: "el-Kafi"deki hadislerin ekserisinin zayıf olduğu iddasına cevap.

  Allah razı olsun özenle takip edeceğim inşaAllah

  Yorum yap


  • #3
   Ynt: "el-Kafi"deki hadislerin ekserisinin zayıf olduğu iddasına cevap.
   • [li]وسمعت شيخنا الاستاذ الشيخ محمد حسين النائيني : قدّس سرّه : في مجلس بحثه يقول: إنّ المناقشة في إسناد روايات الكافي حرفة العاجز
    üstadımız ve şeyhimiz Hüseyin en-Naini'nin şöyle dediğini duydum: "el-Kafi'deki rivayetlerin senetlerini tartışmak acizlerin işidir."

    Seyyid Hoi r.a, "Mucem ricalil hadis", 1/81
    [/li]
   [img width=880]http://arabic.shirazi.ir/upload/pics/banner.jpg[/img]

   Yorum yap


   • #4
    Ynt: "el-Kafi"deki hadislerin ekserisinin zayıf olduğu iddasına cevap.

    3. "el-Kafi"de senedi zayıf olan ama "el-Kafi"nin başka bir bölümünde veya başka bir kitapta sahih sened ile varid olan hadisler: inşaAllah burada kendi araştırmalarım sonucu elde ettiğim bazı bilgileri yani başlığa uygun hadisleri paylaşacağım.

    3-1: sahabe Haris b. Malik el-Ensari r.a hakkında bir hadis: bu hadisi Kuleyni r.a "el-Kafi"de zayıf bir sened ile rivayet etmiştir. hadis şöyledir:

    • [li]محمد بن يحيى : عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حارثة بن مالك بن النعمان الأنصاري فقال له : كيف أنت يا حارثة بن مالك ؟ فقال : يا رسول الله مؤمن حقا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : لكل شئ حقيقة فما حقيقة قولك ؟ فقال : يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت هواجري وكأني أنظر إلى عرش ربي وقد وضع للحساب وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة وكأني أسمع عواء أهل النار في النار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : عبد نور الله قلبه ، أبصرت فأثبت ، فقال : يا رسول الله ادع الله لي أن يرزقني الشهادة معك ، فقال : اللهم ارزق حارثة الشهادة ، فلم يلبث إلا أياما حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وآله سرية فبعثه فيها ، فقاتل فقتل تسعة أو ثمانية ثم قتل
     Muhammed b. Yahya bana Ahmed b. Muhammed'den, o Muhammed b. Sinan'dan, o Abdullah b. Muskan'dan, o Ebu Basir'den, o da Ebu Abdullah (imam Cafer es-Sadık a.s)’dan şöyle rivayet etti: Rasulullah s.a.a Haris b. Malik b. Numan el-Ensari ile karşılaştı, ona dedi ki: "nasılsın ey Haris?" dedi ki: "ya Rasulullah s.a.a! gerçekten müminim." Rasulullah s.a.a dedi ki: "her şeyin bir hakikati vardır, senin sözünün hakikati nedir?" dedi ki: "ya Rasulullah s.a.a! dünyadan sıkılıyorum, geceleri uykusuz, sıcak gündüzleri susuz geçiriyorum. Rabbimin hesap için kurulmuş arşına bakıyor gibiyim, sanki cehennemliklerin ateşte inlemelerini seyrediyorum." Rasulullah s.a.a dedi ki: "işte Allah’ın kalbini aydınlatdığı bir kul. Basiret saibi olmuşsun, bu halinde sebat et" dedi ki: "ya Rasulullah s.a.a! Allah’a dua et ki, seninle birlikte şehit olmayı bana nasip etsin" Rasulullah s.a.a şöyle dua etti: "Allah’ım! Haris’e şehitlik nasip et." bir kaç gün geçmemişti ki, Rasulullah s.a.a bir seriye gönderdi, onu da bu seriye ile birlikte gönderdi, yaman bir savaş tutuştu, dokuz veya sekiz kişi öldürdükten sonra kendisi de öldürüldü."

     Kuleyni r.a, "el-Kafi", 2/37, İman ve Küfür kitabı, bab 27, hadis 3
     [/li]


    bu hadisin senedinde kırmızı ile işaretlediğim Muhammed b. Sinan adlı ravi cerh edilmiş birisidir. ve bu yüzden hadisin senedi zayıftır. bundan dolayı Şeyhul İslam "el-Kafi" şerhinde hadis hakkında diyor ki:


    fakat Şeyh Saduk r.a bu hadisi "Meanil Ahbar", sayfa 187, hadis 5'de değişik bir sened ile Hişam b. Salim’den, o da imam Sadık a.s’dan rivayet etmiştir. ve onun senedi sahihtir.
    [img width=880]http://arabic.shirazi.ir/upload/pics/banner.jpg[/img]

    Yorum yap

    Hazırlanıyor...
    X
    UA-144742133-1