Duyuru

Çöküş
Henüz duyuru yok

Şeyh Kuleyni r.a

Çöküş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Şeyh Kuleyni r.a

  BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
  HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
  VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

  bundan sonra... bilindiği gibi "Sikatul İslam" yani "İslamın güvenci" adı ile meşhur olan Şeyh Kuleyni r.a bizim yani müslümanların en büyük hadis alimlerindendir. hayatını Ehli Beyt a.s-ın hadislerini bir araya toplamaya adamış ve 20 yıllık çalışması sonucunda "el-Kafi" adlı eşsiz eserini ortaya koymuştur. Ehli Beyt a.s akide ve fıkhını bir araya toplayan bu kitap nasibilerin işini zora soktuğu için nasibiler bu kitap ve müellifi hakkında şüphe uyandırmaya çalışmaktadırlar. çünkü Ehli Beyt a.s'dan sadır olan hadisleri inkar etmenin en kolay yolu budur. Ehli Beyt a.s-ın hadislerinin toplandığı kaynakları yalanlamak ve bununla meseleyi halletmek. zira Ehli Beyt a.s-ın hadisleri sadece bu kaynaklardadır, nasibi kaynaklarında ise Ehli Beyt a.s'dan hadis yok denecek seviyededir. bunun yerine onların kitapları nasibi, harici, emevi ve ehli kitap raviler ile dolmuştur.

  işte bu yüzden Şeyh Kuleyni r.a hakkında akıl almaz iftiralar atılmaktadır. fakat Şeyh Kuleyni r.a öyle bir kişidir ki, onun yüceliğini ehli sünnet ve nasibilerin kendi rical alimleri bile itiraf etmek zorunda kalmıştırlar. son dönem nasibiler onun hakkında iftirada bulunsalarda ilk dönem alimleri kendilerde farkında olmadan Şeyh r.a'ın biografisini vermiş ve güvenilir olduğunu söylemiştirler. şimdi onlardan bir kaç tanesini sizinle paylaşacağım:

  1. ibni Esir ve Şeyh Kuleyni r.a hakkındaki sözleri: ibni Esir ehli sünnetin büyük hadis, rical ve tarih alimlerindendir. çok meşhur bir kişiliktir, "el-Kamil fit tarih" adlı tarih kitabı ve "Esedul Gabe" adlı sahabe biografisi hakkındaki kitabı meşhurdur. hakkında bilgi içi linke baka bilirsiniz: imam ibni Esir

  işte ehli snünet nezdinde bu makama sahip olan ibni Esir "Camiul Usul" adlı kitabında Ebu Hureyre kanalı ile Nebi s.a.a'den şöyle bir hadis rivayet etmektedir (dikkatli olun, hadis veya onun sahih mi yoksa uydurma mı olduğu bizim konumuz değil):

  • [li]أبو هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إِنَّ الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يُجَدِّد لها دينها
   Ebu Hureyre Rasulullah s.a.a'ın şöyle buyurduğunu rivayet etti: "Allah-u Taâla her asrın başında, dinini ihya edecek ve yüceltecek bir şahıs seçer"
   [/li]
  bu hadisten sonra ibni Esir her devrin alimlerini sayarken Şeyh Kuleyni r.a hakkında şöyle demektedir:
  • [li]وأما من كان على رأس المائة الثالثة... وأبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي من الإمامية
   üçüncü yüzyılın alimlerinden: imamiyyeden Ebu Cafer Muhammed b. Yakub er-Razi.

   ibni Esir, "Camiul Usul", 11/329
   [/li]
  2. ez-Zehebi ve Şeyh Kuleyni r.a hakkındaki sözleri: ez-Zehebi ehli sünnet büyük hadis, rical ve tarih alimidir, çok meşhurdur, özellikle nasibiler onun adını ezbere bilmektedirler. hakkında bilgi almak için linke bakınız: imam Zehebi

  işte bu ehli sünnet alimi Şeyh Kuleyni r.a hakkında şöyle demektedir:

  • [li]محمد بن يعقوب. أبو جعفر الكليني الرازي. شيخ فاضل شهير، من رؤوس الشيعة وفقهائهم المصنفين في مذاهبهم الرذلة
   Muhammed b. Yakub Ebu Cafer el-Kuleyni er-Razi, ünlü, faziletli Şeyh, şiilerin resilerinden ve mezhebplerinin (eser) müelliflerindendir.

   وثقه الخطيب
   Hatib (el-Bağdadi) sika (güvenilir) görmüştür.

   ez-Zehebi, "Tarih el-İslam", 24/249
   [/li]
  Şeyh Kuleyni r.a hakkında benzeri övücü ifadeleri kullanmış, onu güvenilir olarak bilmiş olan daha başka ehli sünnet alimleri de vardır. fakat biz uzunculuk olmasın diye bu kadarı ile yetniyoruz. şimdi merak ettiğimiz şu ki, bu nasibiler niye böyle bir İslam alimine dil uzatmaya çalışmaktadırlar? buna karşın ise kendi üstadı tarafından bile sapık ve bidatçi ilan edilen Buhari'yi savunmaktadırlar?

  #2
  Ynt: Şeyh Kuleyni r.a

  Bak bu yazdıklarınıza ve bunun arkasındaki mantığa gerçekten gülünür..Ancak ben gülme yerine birkaç şey yazmayı tercih edeceğim:

  Yorum Yap


   #3
   Ynt: Şeyh Kuleyni r.a

   Kuleyninin ehl-i sünnet nazarında yalan hadis üretme ve bunlar ile zihinleri yıkama faaliyetinden başka kıymeti olsaydı onun rivayet ettiği ,tahric ettiği hadislerden birini veya birkaçı delil sunma babında o bahsettiğin alimler olsun başkası olsun kendi kitaplarında nakletmezmiydi?Hangi ehl-i sünnet alimi Kuleyninin Kafisinde de böyledir diyerek delil getirmiş?Onun naklettiği hadislerden birini veya birkaçını gerek ibadet gerekse itikad alanında ŞAHİT GÖSTERMİŞ.. Sen bunun kaynağını göster bize.Bağdati tarihul BAĞDATTA BAHSETMİŞMİ O ŞAHSI MUHTEREMDEN?Veya Zehebi hangi eserinde bu hadiscinizden faydalanmış bir alıntı yapta görelim.

   Yorum Yap


    #4
    Ynt: Şeyh Kuleyni r.a

    [quote author=ahmed nazif link=topic=22210.msg165298#msg165298 date=1357034584]
    Bak bu yazdıklarınıza ve bunun arkasındaki mantığa gerçekten gülünür..[/quote]

    gerçekten mi? çok merak ediyorum, acaba sizin rical alimleriniz bu kadar mı salak veya cahil ki, gülmeleri gerktiği yerde Kuleyni r.a'ı tevsik etmişler?

    Ancak ben gülme yerine birkaç şey yazmayı tercih edeceğim:
    yazdıklarının defalarca şahidi olduk ve hepsinin de atmasyon olup seni rezil ettiğini gördük. bakalım burada yazdıklarının sonucu ne olacak.

    Kuleyninin ehl-i sünnet nazarında yalan hadis üretme ve bunlar ile zihinleri yıkama faaliyetinden başka kıymeti olsaydı onun rivayet ettiği ,tahric ettiği hadislerden birini veya birkaçı delil sunma babında o bahsettiğin alimler olsun başkası olsun kendi kitaplarında nakletmezmiydi?Hangi ehl-i sünnet alimi Kuleyninin Kafisinde de böyledir diyerek delil getirmiş?Onun naklettiği hadislerden birini veya birkaçını gerek ibadet gerekse itikad alanında ŞAHİT GÖSTERMİŞ.. Sen bunun kaynağını göster bize.
    çok garip gerçekten. ez-Zehebi, Bağdadi ve ibni Esir ehli sünnet rical alimleri değil midirler? onların sözlerini aktardım ve bu sözlerde kesinlikle Kuleyni r.a hakkında "yalancı" veya cerh edici bir ifade göremiyorum, aksine burada sadece onun tevsiki hakkında ifadeler görüyorum. yazdıklarım için online linkler bıraktım, eğer bunlar yetmiyorsa resimde eklerim. ama sen "Kuleyninin ehl-i sünnet nazarında yalan hadis üretme ve bunlar ile zihinleri yıkama faaliyetinden başka kıymeti (yoktur)" ifadenle kendini yalancı konumuna düşürdün. çünkü ehli sünnetin rical ilminde otorite olan alimleri onu yalanlamış değillerdir aksine övmüştürler.

    Bağdati tarihul BAĞDATTA BAHSETMİŞMİ O ŞAHSI MUHTEREMDEN?Veya Zehebi hangi eserinde bu hadiscinizden faydalanmış bir alıntı yapta görelim.
    Bağdadi nerede bahsetmiş bu beni ilgilendirmez, ez-Zehebi "Hatib sika görmüştür." sözünü söylemekle Bağdadi'den naklen onun tevsikini aktarmıştır ve beni ilgilendiren budur. şimdi soru şu: ez-Zehebi yalancı mı?

    Yorum Yap


     #5
     Ynt: Şeyh Kuleyni r.a

     [quote author=ahmed nazif link=topic=22210.msg165299#msg165299 date=1357035008]
     Kuleyninin ehl-i sünnet nazarında yalan hadis üretme ve bunlar ile zihinleri yıkama faaliyetinden başka kıymeti olsaydı onun rivayet ettiği ,tahric ettiği hadislerden birini veya birkaçı delil sunma babında o bahsettiğin alimler olsun başkası olsun kendi kitaplarında nakletmezmiydi? Hangi ehl-i sünnet alimi Kuleyninin Kafisinde de böyledir diyerek delil getirmiş ?Onun naklettiği hadislerden birini veya birkaçını gerek ibadet gerekse itikad alanında ŞAHİT GÖSTERMİŞ..[/quote]

     Şu sözü okuyunca Vallahi içim yandı. Vallahi yüreğim burkuldu. Vallahi Kalben üzüldüm. Ve Yazık dedim. Üzüntümün sebebi bu konu değil. Konuya Elmeddin en güzel cevabı verecektir mutlaka. Benim üzüntüm şudur:

     Şimdi Elmeddin Kuleyni hakkında Ehl-i Sünnetten bir kaç alimin "Güvenilir" olduğuna dair belgeler sunmuş.

     Ahmet Kardeş ise, yukarıda ki sözleri sarfetmiş. Biz kendisine şunu düşünmesini ve şunu da sormasını istiyoruz. Aynı durumu Ehl-i Beyt İmamları içinde düşündünüz mü? Eserlerinde Ehl-i Beyt ile ilgili Fazilet dolu hadisleri nakleden Sünni alim ve yazarlar için "Acaba bu yazarlardan kaç tanesi eserlerinde Ehl-i Beyt imamlarından her hangi birisinden kaç tane Hadis, Söz nakletmiştir? diye düşündünüz mü? Ben bir Resim ekliyorum. Misilleme mantığı ile değil Cidden beni bu mantığınız ile üzdüğünüz için ekliyor ve konuya değiniyorum. Neden aynı yaklaşımı da Ehl-i Beyt için sergilemediniz asırlardır.     Bunlarıda sorgular mısınız? Ehl-i Sünnet Alim ve Yazarlarına: "Sizler Eserlerinizde yer yer Ehl-i Beytin Faziletlerini naklettiniz. Ve bu Ehl-i Beyt Peygamberin evinde yetişti ise neden onlardan hiç bir hadis, rivayet vs. nakletmediniz?"

     Yukarıda ki azlığa binaen HİÇ diyorum. Keşke Siz Ehl-i Sünnet Ehl-i Beyt'e karşı insaflı olsanız.

     Yorum Yap


      #6
      Ynt: Şeyh Kuleyni r.a

      Bak ben en azından şahsı muhterem demiştin sizin palavra makinasına ama senin karşılığına bak..Hani alıntıların nerede?O efsanevi alıntıların
      Yok değil mi , o nedenle bu sıkıntı ?Ve Alimlerimiz hakkında bu salak , cahil v.s. gibi kelimleri kullanman..

      Yorum Yap


       #7
       Ynt: Şeyh Kuleyni r.a

       [quote author=ahmed nazif link=topic=22210.msg165317#msg165317 date=1357047798]
       Bak ben en azından şahsı muhterem demiştin sizin palavra makinasına ama senin karşılığına bak..Hani alıntıların nerede?O efsanevi alıntıların[/quote]

       "efsanevi" alıntılarım yukarıda duruyor, bizzat sizin kaynaklarınızdan, ibni Esir, hatib ve ez-Zehebi'nin beyanları. eğer sana göre bunlar "efsane" ise bu zaten bizim dediğimiz bir şey, biz diyoruz ki: sünnilerin anlattıkları efsane ve masallardır, ricalleri de, hadisleri de.

       Yok değil mi , o nedenle bu sıkıntı ?
       sıkıntı mı? inan bana, günde senin gibi 100 Sünni ile konuşsam sıkılmam, aksine güler, eğlenirim. çünkü gülünç bir kavimsiniz, her tür cevapta kendinizi rezil edip milleti kendinize güldürüyorsunuz.

       Ve Alimlerimiz hakkında bu salak , cahil v.s. gibi kelimleri kullanman..
       ben alimleriniz için "salak" veya "cahil" ifadesini kullanmadım ama soru sordum sana, tekrar soruyorum: çok merak ediyorum, acaba sizin rical alimleriniz bu kadar mı salak veya cahil ki, gülmeleri gerktiği yerde Kuleyni r.a'ı tevsik etmişler?

       Yorum Yap


        #8
        Ynt: Şeyh Kuleyni r.a

        [quote author=ahmed nazif link=topic=22210.msg165317#msg165317 date=1357047798]
        Bak ben en azından şahsı muhterem demiştin sizin palavra makinasına ama senin karşılığına bak..[/quote]


        Sizin için ümitlenmiştim. Ama Ümidimi yitirdiniz. Anlaşılan o ki siz ortamı tahrik ederek Konuyu kaydırmak, bulandırmak niyetindesiniz. Merhum Kuleyni için bu çirkin sözü söyleyen siz, Keşke Ebu Hureyreleri, Buhari, Müslimleri görseydiniz. Ama dediğimiz gibi. Taassubunuz olduğu sürece bu mümkün değil. Normalde EDİT yapmam gerekiyor. Ama Okuyucular bunu görsün diye editlemiyorum.

        Yorum Yap

        YUKARI ÇIK
        Hazırlanıyor...
        X