Announcement

Collapse
No announcement yet.

SEYYİD FADLULLAH İLE YAPILAN BİR RÖPORTAJ

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

  SEYYİD FADLULLAH İLE YAPILAN BİR RÖPORTAJ  http://www.israhaber.com/seyyid-fadl...28-haberi.html


  Buyurun link yukarıda. Ancak Fadlullah takiyye yaptı vs. gibi bahaneler getirenler olmazsa sevinirim. (Çünkü Seyyid Fadlullah, takiyyeyi de güzel yorumlamış)


  İmameti kabul ediyor ama bunu mezhep şartı olarak görüyor iman şartı olarak değil.

  Sahabelerin hiçbirine lanet okumuyor.

  Dinin aslı 3'tür diyor. (TEVHİD, NÜBÜVVET ve MEAD)

  Hz.Fatıma'nın evine saldırı hakkında bahsediyor ve olayı tahlil ediyor.

  Nübüvvet makamı İmamet makamından üstündür diyor.


  Link verdiğim röportajdan bir alıntı

  Fakat Sayın Fadlullah burada Kâfi’den bir nakil yapmak istiyorum. Kâfi’nin bir bölümünde ‘’İmamlar olanın ve olacak olanın bilgisine sahiptirler ve onlardan bir şey gizlenmez.’’ Başka bir yerde ‘’Eğer İmamlar bir şeyi bilmek isterlerse bu onlara bildirilir.’’diyor. Bunlar hakkında ne diyorsunuz.

  Biz Kâfi’nin içerisinde sahih olan ve olamayan hadsilerin bulundugu bir hadis kitabı olduğu kanısındayız. Hatta Allame Meclisi bu kitabı Mirat ül Ukul isimli kitapta şerh ederken, ben bu kitapta ancak beş bin hadisin sahih olduğu kanısına vardım diyor.


  http://www.israhaber.com/seyyid-fadl...28-haberi.html

  #2
  Ynt: SEYYİD FADLULLAH İLE YAPILAN BİR RÖPORTAJ

  Evet benim de bir solukta okuduğum bir yazı..


  Genel olarak goruşlerine katılıyorum, her ne kadar röportaj yapan kişi ısrarla bazı yerlere vurgu yapsa da cevap veren kişi bir çok yerde aklı selim ile cevap vermiş..


  Benim hoşuma giden kısmı ise bu oldu ki bu da şii lerden belkide en buyuk ricamızdır. Zira bunu yapıp yapmamaları bana bir şey kazandırmaz.. Kim ne yaparsa kendine yapar..


  Bu eşik aşıldımı bir çok sorunun kendiliginden cozulecegini dusunuyorum.

  [color=rgb(0, 128, 0)]Bu nedenle biz halifeler konusuda Ali bin Ebi Talip’in davrandıgı gibi davranmayaı yerinde buluyoruz.Ali bin Ebi Talip onlarla diyalog halinde istişare ediyordu,onlara yardım ediyordu.Yine İmam Cafer’den şu hadisi naklediyorum ‘’İnsanların sizden razı olmasının en kolay yolu ağzınızı onlar konusunda kapalı tutmanızdır’’ başka bir hadiste ‘’Müminlerin annesine lanet etmek ,onlar hakkında kötü söz söylemek haramdır.her ne kadar Cemel savaşında yanılmış olsa da.Onlara ikramda bulunmak Hz. Peygamber (a.s)’ye ikramda bulunmaktır.’’Yine bu konuda yüz sene önce yaşamış bir Şii alimden bir beyit naklediyorum.Onun adı Hüccetül İslam Muhammed Bakır>[/color]

  Ey Hümeyra sana kötü söz söylemek haramdır.
  Çünkü aşina olunacak göz, ikram edecek gözdür.

  [color=rgb(0, 128, 0)]Bu nedenle biz Müminlerin annesine ve sahabelere lanet etmeyi ve kötü söz söylemeyi haram bildik. Böyle fetva verdik ve bu fetvalarımız dünyanın her yerinde yayılmış vaziyette.[/color]  Humeyra Hz. Aişe validemizin lakabıdır. Zira akıl kabul etmez, kuranla iffeti temize çıkartılan, ve sizin annenizdir denilen bir kişiye munafık demek..Allah diyor senin annendir o sen annene sovuyorsun ey gafil..Tek ricamız budur anamıza ve sahabelere sovmeyın..

  ----
  yazdıklarım bu forumla alakalı kesınlıkle degildir geneldir, zira yonetımın bir cok hakarete izin vermemesini takdirle karşılıyorum..Aktif olmasak da yazıları takib ediyorum elimden geldigince.

  Comment


   #3
   Ynt: SEYYİD FADLULLAH İLE YAPILAN BİR RÖPORTAJ

   gerçekten güzel... imameti kabul etmeyenleri cehenneme postalayanlar iyi düşünsün.
   Tanrı "Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız," dedi. Yeremya 29:13

   Comment


    #4
    Ynt: SEYYİD FADLULLAH İLE YAPILAN BİR RÖPORTAJ

    [quote author=Kerbela44 link=topic=9789.msg148410#msg148410 date=1335353528]
    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:

    "Bana iman edip beni doğrulayana Ali bin Ebi Talib'in velayetini tavsiye ederim.


    Kim onu veli edinirse, beni veli edinmiş olur, beni veli edinen de ALLAH'ı veli edinmiş olur, onu seven beni sevmiştir,
    beni seven de ALLAH'ı sevmiştir, ona buğzeden bana buğzetmiştir, bana buğzeden de ALLAH'a buğzetmiştir."

    1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.93
    2) Menakıb-ı Meğazeli s.230
    3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.32
    4) el-Himvini'nin "Feraid'us-Simtayn" c.1, s.291
    5) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c. 9, s.108
    6) el-Müttaki el-Hindi' nin "Kenz' ul Ummal" c.6, s.154
    7) el-Kunduzi'nin "Yenabi'ül-Meveddet" s. 237
    8- İbn-i Hasnevi'nin "Der Bahr'ül-Menakib" s.59
    9) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.6, s.434
    10) MUHAMMED Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertu Mezhebe Ehl'il Beyt" s.313
    11) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sihah es-Sitte" c.2, s.202
    12) el-Tabarani'nin "Mucem el-Kebir"


    [/quote]
    [center]
    ..ey ahle aalam agham Eli mazloome... یا ابا عبدالله الحسین
    [center]
    Bizleri öldürün! Zira Halkımızın bilinci daha da artacak!
    Şehid Seyyid Abbas Musavi(Eski Hizbullah Lideri)

    Comment


     #5
     Ynt: SEYYİD FADLULLAH İLE YAPILAN BİR RÖPORTAJ

     öncelikle şunu söyleyeyim ki, bizim için kişilerin ve şahısların değil nasslar (Kuran ayetleri ve mütevatir hadisler)'in ne söylediği önemlidir. eğer mesele sırf şahıslar ile belirleniyorsa o zaman ben Seyyid Humeyni r.a'ın bu konudaki sözlerini aktarıyorum:
     • [li]imam için, devlet ve yönetim görevinden farklı olarak, bir de manevî makamlar vardır. "Allah'ın genel halifesi olma makamı" olan bu mertebe, kimi zaman masum imamlar a.s tarafından da bizzat ifade edilmiştir. Tekvini olan bu hilafet gereğince bütün zerreler "Veliyy-i emr" karşısında eğilir ve ona itaat ederler. Mezhebimizin zaruri inançlarındandır bu; masum imamların a.s manevi makamlarına hiç kimse erişemez; hatta mukarreb melek ve nebiyy-i mürsel bile!

      Seyyid Humeyni r.a, "Velayeti fakih", sayfa 52
      [/li]

     [quote author=Tanrı_kulu link=topic=23399.msg153131#msg153131 date=1337889854]
     http://www.israhaber.com/seyyid-fadl...28-haberi.html

     Buyurun link yukarıda. Ancak Fadlullah takiyye yaptı vs. gibi bahaneler getirenler olmazsa sevinirim. (Çünkü Seyyid Fadlullah, takiyyeyi de güzel yorumlamış)[/quote]

     öncelikle makalenin Seyyid Fadlallah r.a'a ait olduğunu kabul etmiyorum. zira içerisinde Seyyid Fadlallah r.a gibi bir alimin değil, avam bir Şia'nın bile yapmayacağı yanlışlıklar var. mesela ben birine işaret edeceğim. makalede geçtiğine göre Seyyid Fadlallah r.a Hz. Zehra s.a'nın evine hücum olayını tahlil ederken diyor ki:
     • [li]Başka bir noktada Mecmaül Beyan yazarı Tabersi’nin El İhticac isimli eserinde bir rivayet var.[/li]

     bu söze göre Seyyid Fadlallah "Mecmeul Beyan" tefsiri ile "el-İhticac" tefsirini yazarının aynı şahıs olduğunu söylemiş oluyor ki, bunu alim değil cahil bile söylemez. çünkü "Mecmeul Beyan" yazarı olan Tabersi Ebu Ali Fazl b. Hasan b. Fazl'dır ve kendisi "Eminul İslam" lakabı ile tanınır, "el-İhticac" yazarı olan Tabersi ise Ahmed b. Ali'dir. Seyyid Fadlallah r.a gibi bir alimin bu iki kişiyi ayırd ede bilmemesi ise mümkün değildir.

     İmameti kabul ediyor ama bunu mezhep şartı olarak görüyor iman şartı olarak değil.
     İslam'da mezhep diye bir şey yoktur ki, "mezhep şartı" ve "iman şartı" ayrımı olsun. bilindiği gibi her mezhep kendisini hak, gerçek ve asıl İslam olarak görmektedir. Fadlallah r.a'da Şia'yı öyle görüyordu ve o yüzden Şia idi. eğer başka bir yolun hak olduğuna inansaydı o zaman Şia olmazdı. şimdi Fadlallah r.a diyor ki, imamet Şia mezhebinin şartıdır ve aynı zamanda Şia'nın gerçek İslam, İslamın kendisi olduğunu söylüyor. şu halde imamet İslamın şartı olmadı mı?

     Sahabelerin hiçbirine lanet okumuyor.
     sahabe konusunda da ihtilaf mevcut değildir, Şia'nın sahabe konusundaki görüşünü bizzat Şia'nın kendi kaynaklarından okuya bilirsiniz, bkz: Şia ve Sahabe

     ama eğer "sahabe" sözü ile kast edilenler Muaviye, Amr b. As ve benzeri munafıklar ise onlar kafirdirler ve kafirlere lanet okunması caizdir. bu konuda da kimse aksine fetva veremez. ben onlarca sahih hadisten birisini aktarıyorum size:

     • [li]عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور الخزاعي، عن علي بن سويد، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع، عن علي بن سويد، والحسن بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور، عن علي بن سويد قال
      قال الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليهما السلام) لمّا سُئل عن أبي بكر وعمر: «هما الكافران عليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والله ما دخل قلب أحد منهما شيء من الإيمان. كانا خدّاعين مرتابين منافقين حتى توفتهما ملائكة العذاب إلى محل الخزي في دار المقام
      [/li]

     II Meclisi r.a “el-Kafi” şerhinde hadis hakkında diyor ki:
     • [li]رواه بثلاثة أسانيد في الأول ضعف، و الثاني حسن كالصحيح، و في الثالث ضعف أو جهالة، لكن مجموع الأسانيد لتقوي بعضها ببعض في قوة الصحيح، و رواه الصدوق بسند صحيح
      hadis 3 sened ile rivayet edilmiştir, ilk sened zayıf’tır, ikinci sened hasen’dir, sahih gibi. üçüncü sened ise meçhuldür. Fakat senedlerin hepsi birlikte kavi’dir, Saduk r.a da bu hadisi sahih sened ile rivayet etmiştir.

      "Miratul Ukul", 25/295
      [/li]

     Dinin aslı 3'tür diyor. (TEVHİD, NÜBÜVVET ve MEAD)
     evet öyledir, dinin aslı 3'tür ve iman şartı olarak belitilen diğer 2 şart yani adalet ve imamet bu 3 şartın içerisindedir. Adalet Tevhid inancının bir parçası, imamet ise nübüvvet inancının bir parçasıdır.

     Hz.Fatıma'nın evine saldırı hakkında bahsediyor ve olayı tahlil ediyor.
     "tahlil ediyor" ama bazı yalancı ve iftiracıların dediği gibi inkar etmiyor ve "yalandır, uydurmadır" demiyor. Seyyid Fadlallah r.a'ın kou hakkındaki görüşünü buradan okuya bilirsiniz, bkz: Allame Seyyid Fadlallah r.a Hz. Zehra’nın s.a evine hücum olayını yalanladımı?

     bundan başka, konu hakkındaki Şii-Sünni kaynaklı sahih hadisler için bkz: vahiy evine hücum


     Nübüvvet makamı İmamet makamından üstündür diyor.
     bu sözün Fadllah r.a'ın sözü olduğu benim nezdimde kanıtlanmış değildir, zira baştada söylediğim gibi içeriisnde değil Fadlallah r.a'ın hatta cahil bir Şia'nın söyleyemeyeceği sözler vardır ancak, eğer benzeri bir söz söylemişse bile yinede hüccet olmaz. zira hüccet ancak nass (Kuran ayeti ve mütevatir hadis) ola bilir.

     Fakat Sayın Fadlullah burada Kâfi’den bir nakil yapmak istiyorum. Kâfi’nin bir bölümünde ‘’İmamlar olanın ve olacak olanın bilgisine sahiptirler ve onlardan bir şey gizlenmez.’’ Başka bir yerde ‘’Eğer İmamlar bir şeyi bilmek isterlerse bu onlara bildirilir.’’diyor. Bunlar hakkında ne diyorsunuz.

     Biz Kâfi’nin içerisinde sahih olan ve olamayan hadsilerin bulundugu bir hadis kitabı olduğu kanısındayız. Hatta Allame Meclisi bu kitabı Mirat ül Ukul isimli kitapta şerh ederken, ben bu kitapta ancak beş bin hadisin sahih olduğu kanısına vardım diyor.
     Meclisi, Nuri, Bahrani, Tahrani ve diğer muhakkikler r.a bunu söylemiştirler, doğrudur. ancak önemli bir nokta vardır. o nokta şudur ki, bazen aynı hadis bir kaç sened ile rivayet edilmektedir. bu senedlerden biri, ikisi, üçü zayıf olsun ama dördüncüsü sahih ise o zaman diğer üç hadis -sened açısından zayıf olmakla birlikte- bu sahih hadisin şahitliği ile doğrudur. gerekirse bu konuda örnek vere biliriz.
     [img width=880]http://arabic.shirazi.ir/upload/pics/banner.jpg[/img]

     Comment


      #6
      Ynt: SEYYİD FADLULLAH İLE YAPILAN BİR RÖPORTAJ

      [quote author=meşedi ali enis link=topic=23399.msg153142#msg153142 date=1337918383]
      ...edit...
      [/quote]

      [quote author=Elmeddin link=topic=23399.msg153148#msg153148 date=1337927038]
      ...edit...

      [/quote]

      “Artık sana gelen bunca ilimden sonra, onun hakkında seninle 'çekişip- tartışmalara girişirlerse' deki: “Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım; sonra karşılıklı lanetleşelim de Allah'ın lanetini yalan söyleyenlerin üstüne kılalım.

      Benim bu saatten sonra bu forumda işim bitmiştir, surcul lisan ettik ise affola..

      Benim imanım artık burada kalmayı kaldırmaz...

      Birisi bundan sonra bana dese ki şia boyledir, iyidir, şoyledir diye, ilk gosterecegim yukarıda ki hadis olacaktır..

      Selam Hidayete Tabi Olanların Üzerine Olsun..

      Comment


       #7
       Ynt: SEYYİD FADLULLAH İLE YAPILAN BİR RÖPORTAJ

       [quote author=siyahi link=topic=23399.msg153150#msg153150 date=1337927606]
       Benim imanım artık burada kalmayı kaldırmaz...[/quote]

       siz iman esasından olmayan bir konuda yazdığım hadis dolayısı ile "benim imanım burada kalmayı kaldırmaz" diyorsunuzda peki nasıl oluyorda siz ve sizin gibiler bizim iman esaslarımızdan olan imamete dilz uzatmasına, bunu Şia'nın bidat ve uydurması olduğunu söylemenize dayanacağımızı zann ediyorsunuz? size güle güle.

       Birisi bundan sonra bana dese ki şia boyledir, iyidir, şoyledir diye, ilk gosterecegim yukarıda ki hadis olacaktır..
       yok sadece bu hadisi göstermeyin, inşaAllah yakında kendi blogumda "Ebu Bekir ve Ömerin durumu" ve "Aişe ve Hafsa'nın durumu" adında iki makale hazırlayacağım. her ikisi de sahih hadislere ve alimlerimizin beyanına dayanacaktır. ilk göstereceğiniz o 2 makale olsun.
       [img width=880]http://arabic.shirazi.ir/upload/pics/banner.jpg[/img]

       Comment


        #8
        Ynt: SEYYİD FADLULLAH İLE YAPILAN BİR RÖPORTAJ

        [quote author=Elmeddin link=topic=23399.msg153152#msg153152 date=1337928533]
        siz iman esasından olmayan bir konuda yazdığım hadis dolayısı ile "benim imanım burada kalmayı kaldırmaz" diyorsunuzda peki nasıl oluyorda siz ve sizin gibiler bizim iman esaslarımızdan olan imamete dilz uzatmasına, bunu Şia'nın bidat ve uydurması olduğunu söylemenize dayanacağımızı zann ediyorsunuz? size güle güle.

        Yalan atmayın benim hangi mesajımda imamete laf demişim ?


        Meşedi denen zat resman bana lanet edecek imameti kabul etmiyorum diye ondan sonra nasıl bir birliktelik beklıyorsunuz ben merak ediyorum sen Elmeddin sana lanet eden biriyle birlik olurmusun ?

        yok sadece bu hadisi göstermeyin, inşaAllah yakında kendi blogumda "Ebu Bekir ve Ömerin durumu" ve "Aişe ve Hafsa'nın durumu" adında iki makale hazırlayacağım. her ikisi de sahih hadislere ve alimlerimizin beyanına dayanacaktır. ilk göstereceğiniz o 2 makale olsun.

        Başınıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız yüzündendir. Makale hazırlayacakmış ne olacak makale hazırlayınca zaten butun şia senın gıbı dusunuyor onlara daha neyi ispatlayacaksın..

        Lanete o kadar meraklıysanız Elmeddin bey buyrun mubahele yapalım..
        [/quote]

        Comment


         #9
         Ynt: SEYYİD FADLULLAH İLE YAPILAN BİR RÖPORTAJ

         [quote author=siyahi link=topic=23399.msg153155#msg153155 date=1337931010]
         Yalan atmayın benim hangi mesajımda imamete laf demişim ?[/quote]

         mesele sen ve ben ile bitmiyor. sen sünni birisin, sünniliği hak ve doğru gördüğün için de bu yoldasın. sünnilik ise imamet diye bir şeyin olmadığını dolayısı ile bunun Şia bidati olduğunu söylemektedir. şimdi kim yalan atan?

         Başınıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız yüzündendir. Makale hazırlayacakmış ne olacak makale hazırlayınca zaten butun şia senın gıbı dusunuyor onlara daha neyi ispatlayacaksın..
         "ben Şiilere ısptalayacağım" demiyorum ki. ben bu konuda hazırlayacağım makalenin senin için bir hadis göstermekten daha iyi olacağını söylüyorum sadece.

         Lanete o kadar meraklıysanız Elmeddin bey buyrun mubahele yapalım..
         ben asla mubaheleden kaçmam, çünkü dinimin hak din olduğuna inanıyorum. eğer inanmasaydım, şüphelerim olsaydı zaten bu yolda olmazdım. mubahele istiyorsanız sorun değil ama önce gusl edip, 2 rekat namaz kılmam gerek. sonrasında inşaAllah yapa biliriz.
         [img width=880]http://arabic.shirazi.ir/upload/pics/banner.jpg[/img]

         Comment


          #10
          Ynt: SEYYİD FADLULLAH İLE YAPILAN BİR RÖPORTAJ

          allah zalimler hariç kimseye lanet etmesin.


          allah kendisine inanan tüm kullarına merhamet etsin.
          Tanrı "Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız," dedi. Yeremya 29:13

          Comment

          YUKARI ÇIK
          Working...
          X