Velayet.Online'a

Hemen üye olabilirsiniz.

Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Hz. Ebu Talib a.s’ın Rasulullah s.a.a’i emzirmesi ile ilgili hadis sahih midir?

Collapse
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Hz. Ebu Talib a.s’ın Rasulullah s.a.a’i emzirmesi ile ilgili hadis sahih midir?

  BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
  HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
  VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

  bundan sonra... her geçen gün cehalet ve yalacılığını belgelediğimiz Araz Hesenzade adlı nasibi kendisi habis, yalancı ve hayasız (= Muaviye) olan Ebu Ali Efendi adlı gerizekalıdan kopya çekerek Hz. Ebu Talib’in Rasulullah s.a.a’i çocuk iken emzirdiği ile ilgili zayıf bir hadisi delil diye getirip şia kaynaklarına dil uzatmaktadır. inşaAllah biz bu çalışmamızda nasibilerin bu konuda ortaya attığı şüpheye cevap vereceğiz.

  bu hadisi Şeyh Kuleyni r.a "el-Kafi" kitabında şu şekilde rivayet etmektedir:

  • [li]محمد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلى، عن أخيه محمد، عن درست بن أبي منصور، عن علي بن أبي حمزة(1) عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها
   Muhammed b. Yahya bana Sad b. Abdullah’tan, o İbrahim b. Muhammed es-Sakafi’den, o Ali b. Muhalla’dan, o kardeşi Muhammed’den, o Diraset b. Mansur’dan, o Ali b. Ebu Hamza’dan, o Ebu Basir’den, o da Ebu Abdullah (imam Cafer es-Sadık a.s)’dan şöyle anlattı: "Nebi s.a.a doğunca, birkaç gün sütsüz kaldı. Bunun üzerine Ebu Tâlib onu kendi göğsüne yaklaştırdı. Allah, Ebu Talib’in göğsünden süt akmasını sağladı. Peygamberimiz ondan birkaç gün emdikten sonra Ebu Talib, Sadiye kabilesine mensup Halime ile karşılaşınca, emzirsin diye peygamberimizi ona verdi."

   Kuleyni r.a, "el-Kafi", 1/448, hadis 27
   [/li]


  şüphenin cevabı: bu hadis zayıftır, hadisin senedinde kırmızı ile işaretlediğim 3 ravi Ali b. Muhalla, onun kardeşi Muhammed meçhul, diğer ravi Ali b. Ebu Hamza mecruh’tur. şimdi inşaAllah ravilerin her biri hakkında rical kitaplarından bilgi vereceğiz:

  Ali b. Ebu Hamza (علي بن أبي حمزة): hadisin ikinci ravisi olan bu şahıs cerhedilmiş bir ravidir, Seyyid Ebul Kasım el-Hoi r.a onun biografisinde diyor ki:

  • [li]علي بن أبي حمزة
   Ali b. Ebu Hamza

   وقال الكشّي (256) علي بن أبي حمزة البطائنى:
   حدّثني محمد بن مسعود، قال: حدّثني علي بن الحسن (أبو الحسن)، قال: حدّثنيأبو داود المسترقّ، عن علي بن أبي حمزة، قال: قال أبو الحسن موسى عليه السلام: يا علي أنت وأصحابك شبه الحمير
   أقول: تأتي هذه الرواية بهذا السند وبسند آخر، صحيح أيضاً، عن عيينة بيّاعالقصب مرّتين
   Keşşi onun biografisinde dedi ki: bana Muhammed b. Mesud anlattı, dedi ki: bana Ali b. Hasan anlattı, dedi ki: Ebu Davud el-Mesruk bana Ali b. Ebu Hamza’dan şöyle anlattı: Ebul Hasan el-Musa (imam Kazım a.s) bana dedi ki: "ya Ali! sen ve arkadaşların eşekler gibisiniz" ben (Seyyid Hoi) derim ki: "bu rivayet bu senedle ve başka bir sahih senedle Uyeyne’den 2 defa rivayet edilmiştir"

   قال ابن مسعود: قال أبو الحسن علي بن فضّال: علي بن أبي حمزةكذّاب متّهم، روى أصحابنا أنّ أبا الحسن الرضا عليه السلام، قال بعد موت ابنأبي حمزة: إنّه أقعد في قبره فسئل عن الائمة عليهم السلام فأخبر بأسمائهم حتىانتهى إل‏ؤيّ فسئل فوقف، فضرب على رأسه ضربة امتلا قبره ناراً.
   أقول: يأتي مضمون هذه الرواية عن يونس بن عبدالرحمان، عن الرضا عليه السلام،وتأتي الرواية مرّة ثانية. وروى ابن شهر آشوب مضمون هذه الرواية في رواية طويلة، عن الحسن ابن عليالوشّاء، عن الرضا عليه السلام. المناقب: الجزء 4، باب إمامة أبي الحسن عليهالسلام، فصل في إنبائه بالمغيّبات
   ibni Mesud dedi ki: Ebul Hasan Ali b. Faddal dedi ki: "Ali b. Ebu Hamza yalancıdır, itham edilmiştir. bizim ashabımız ibni Ebu Hamza’ın ölümünden sora Ebul Hasan er-Rıza (imam Ali er-Rıza a.s)‘ın şöyle dediğini rivayet etmiştirler: "onu kabrinde kaldırıp imamları hakkında sorunca hepsinin adını söyledi, benim adım sorulduğunda hiç bir cevap veremeyince kafasına öyle bir darbe vuruldu ki, kabri ateşle doldu" ben (Seyyid Hoi) derim ki: "bu anlamda rivayeti Yunus b. Abdurrahman imam Rıza a.s’dan aktarmıştır. ibni Şehraşub da "Menakıb" kitabının 4-cü cildinde, Ebul Hasan a.s’ın imameti bölümünde bu rivayeti Hasan b. Ali el-Veşşa’dan, o da imam Rıza a.s’dan rivayet etmiştir"

   Seyyid Ebul Kasım el-Hoi r.a, "Mucem ricalil hadis", 12/234, 7846-cı ravi
   [/li]


  Muhammed b. Mualla (محمد بن المعلى): hadisin dördüncü ravisi olan bu şahıs meçhuldür. Cevheri onun hakkında diyor ki:
  • [li]محمد بن المعلى: روى رواية في الكافي ج 1 كتاب الحجة، باب مولد النبي (ص) ووفاته ح 27 – مجهول
   Muhammed b. Mualla: "el-Kafi"nin 1-ci cildide, hüccet kitabında, Nebi s.a.a’in doğumu ve vefatı babında 27-ci hadisi rivayet etmiştir, meçhuldür.

   Cevheri, "Müfid", sayfa 579, 11840-cı ravi
   [/li]


  Ali b. Mualla (علي بن المعلى): hadisin beşinci ravisidir, kardeşi gibi o da meçhuldür. Cevheri onun hakkında diyor ki:
  • [li]علي بن المعلى: روى عدة روايات – روى في كامل الزيارات – مجهول
   Mualla b. Muhammed: "Kamil ez-Ziyarat" kitabında bir gurup hadis rivayet etmiştir, meçhuldür.

   Cevheri, "Müfid", sayfa 414, 8536-cı ravi
   [/li]


  yani hadis zayıftır, nitekim Şeyhul İslam Allame II Meclisi r.a "el-Kafi" şerhinde hadis hakkında diyor ki:


  bu kadarı şüphenin reddi için yeterlidir ama bize garip gelen bir nasibinin "erkeğin süt emzirmesi" konusunda itiraz etmiş olmasıdır. zira nasibilerin kendi kaynaklarında kendi güvenilir imamlarından, hadis ravilerinden bir erkeğin bir çocuğu emzirmesi rivayet edilmiştir. gerizekalı nasibiler arapça forumlarında bu konu ile ilgili bir başlık açmış ve kendi delillerini aktarmıştırlar. biz şimdi onların sözlerini aktarmak ile yetineceğiz.

  "majles.alukah" adlı nasibi forumunda "racul yedri sediyye el-ban (رجل يدر ثديه اللبن )" nicki ile yazan bir gerizekalı diyor ki:

  • [li]والحكاية أخرجها الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخه : 13/118
   قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أسد بن علي بن سعيد الكاتب والحسن بن أبي بكر المعدل حدثنا أحمد بن أبي عوف قال : سمعت أبي وعمي يقولان : كنا في مجلس يزيد بن هارون في بستان أم جعفر ، فرأينا فيه رجلا خلاسيا طوالا وعلى يديه صبي يرضع منه ، فقال ذاك الرجل : إن أم هذا الصبي ولدته وتوفيت بأرض مفازة ـ أو أرض فلاة ـ فألقيته على ثديي أعلله ، فأجرى الله له هذا الرزق ، فرأيناه والثدي يدر عليه .
   hafız Hatib el-Bağdadi "Tarih"inde 13/118′de şu hikayeni tahriç etmiştir: ...Ahmed b. Ebi Avf dedi ki: babam ve amcamın şöyle dediğini duydum: "Ümmü Caferin bağında Yezid b. Harun’un ilim meclisindeydik. orda siyah, uzun boylu bir erkek gördük. onun kucağında ki çocuk onu (erkeği) emiyordu. o erkek bize dedi ki: "bu çocuğun annesi onu doğurdu ve sahralık bir yerde vefat etti, göğsümü emzirmek için ona verdim. Allah da çocuk için bu rızkı verdi.” onun göğüslerinden süt geldiğini biz gözlerimizle gördük."

   majles.ahlukah.net –> göğüslerinden süt gelen erkekler başlığı
   [/li]


  daha sonra nasibi hadisin sıhhati hakkıda bilgi vermekte, ravilerden Ahmed b. Ebi Avf, onun babası ve amcasının Darektuni’ye göre sika (güvenilir) olduğunu bildirmektedir.

  velhamdulillahi Rabbil alemin.
  [img width=880]http://arabic.shirazi.ir/upload/pics/banner.jpg[/img]
Hazırlanıyor...
X
UA-144742133-1