Velayet.Online'a

Hemen üye olabilirsiniz.

Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Kerbela

Collapse
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Kerbela

  Görmeden âşık olmuşum Muhammed'in adına
  Ey Hüdâ’m beni kavuştur âline ashabına
  Duysanız can mı dayanır Fatıma'nın feryadına
  Nasıl kıydın ey Yezit, Ali evladına
  Öyle hakaret mi olur âline ecdadına
  Ne yüz ile sen varacaň ol Rasül’ün katına

  Çektin asker, bindin ata, Şâh'tan aldın meydanı
  Zulumette koyayazdın ey Yezit sen cihanı
  Kestiler kellelerin yere akıttın kanı
  Ol kanda türlü koku var hem de cennet reyhanı
  Sabah ol mahşer gününde kurarlarsa divanı
  Allah’ına kul olanlar seyreder ol meydanı

  Kestiler kellelerini, kana gark oldu gubar
  Vurdular darbelerini, dîdeleri kan ağlar
  Nerde Ali, nerde Abbas, ol çalınan zülfikar
  Yerde gökte cennet ehli karalar bağladılar
  Duysanız can mı dayanır sübyanlar feryadı var
  Kanlı gömlek elinde Fatıma-yı Zehra da var

  Ey Yezit! Senin elinden, dedi kavmin el-aman
  Her tarafı asker doldu, kurdular ulu divan
  Ol Hüseyin'in zahminden ağlaşır bütün cihan
  Ol Rasül’ün ruhu geldi, görünür ona âyan
  Hem Ali hem de Abbas geldi, ol Hamza pehlivan
  Kestiler kellelerini Şam’a oldu armağan

  Ey Yezit! Devran-ı dünya... Sana kalır mı cihan?
  Ey Yezit! Senin kalbinde yok mu zerrece iman?
  Toplandı Hüseyin kavmi, yola oldular revan
  Zulmet bürüdü cihanı, kara oldu âsuman
  Bu hâli böyle görünce sızlaşır bütün cihan
  Diktiler süngüde kelle, ol Yezit’e armağan

  Feryad figan ediyor hem de ol şahın hanesi
  Zulumette koyayazdın güneşin pervanesi
  Hem sedeften halk olundu hem de ol dürdanesi
  Gökte melekler ağlaştı, kalmadı bir tanesi
  Vurdular zahimlerini, sızlıyor şah yaresi
  Susuzluktan şehit oldu ol ciğerler pâres

  Ladikli Ahmet Ağa

 • #2
  Ynt: Kerbela
  • [li]Bugün mah-ı Muharremdir, muhibb-i hanedan ağlar[/li]
   [li]Bugün Eyyam-ı matemdir, bu gün ab-ı revan ağlarHüseyn-i Kerbela'yı elvan eden gündürBugün Arş-ı muazzamda olan âli divan ağlar[/li]
   [li]Bugün Âl-i abanın gülşeninin gülleri soldu,Düşüp bir ateş-i dilsuz, kamu ehl-i iman ağlar[/li]
   [li]Bugün Gülzar-ı Muhtar-ı Hüda'ya bir hazan esti,Zemine düştü vaveyla, felekte kehkeşan ağlar[/li]
   [li]Bugün hunbar olur gözü elbet Haydar-ı KerrarınGörür Zehra'yı hun efşan, Resul-i âli şan ağlar[/li]
   [li]Bu gün evlad-ı Haydar, hem dahi ahfad-ı PeygamberDöküldü gül gibi yerler yüzüne, asuman ağlar[/li]
   [li]Gülistan-ı Muhammedin Gül-i hamraların derdiYed-i kahr ile ol gaddar, bugün devr-i zaman ağlar[/li]
   [li]Risalet gül gülistanı, nübüvvet bağu bostanıHüseyni ol nuristanı gören Pir ü civan ağlar[/li]
   [li]Güruh-i hanedana Lütfiya kurban ola canım İla yevmil kıyame can ile ehl-i iman ağlar[/li]
   [li][/li]
   [li]Erzurum-Alvarlı Efe Hazretleri[/li]
  Beşşar Esad bir İslam Kahramanıdır.
  Suriye İmtihanında İran İslam Cumhuriyetinin yanında yer almayanlar amerikan Emperyalizmi ve İsrail Siyonizminin yanındadırlar. Ve İslamın karşısındadırlar.

  Yorum yap


  • #3
   Ynt: Kerbela


   HÜSEYNİ MERSİYE GÜL AĞLAR SÜMBÜL AĞLAR
   Güfte : Alvarlı Mehmet Efe
   Beste : Ender Doğan


   Huseyn’in ser-güzeştin ger duyarsa
   Gül ağlar bülbül ağlar sünbül ağlar
   Bu derd ehline her kim ki uyarsa
   Gül ağlar bülbül ağlar sünbül ağlar


   Ayırdı ravzadan Âl-i Abâ’yı
   Velî kılmadılar ahde vefâyı
   Huseyn’e etdiler cevr ü cefâyı
   Gül ağlar bülbül ağlar sünbül ağlar


   Fâtımâ dâne dâne gözlerinden
   Döker kan yaş akar gül yüzlerinden
   Çıkar âteşleri dil-sûzlerinden
   Gül ağlar bülbül ağlar sünbül ağlar


   Hûdâ’dan iste Lutfî bu berâtı
   Ne mümkin suya sürmek anda atı
   Görür evlâd-ı Peygamber Fırat’ı
   Gül ağlar bülbül ağlar sünbül ağlar.
   Beşşar Esad bir İslam Kahramanıdır.
   Suriye İmtihanında İran İslam Cumhuriyetinin yanında yer almayanlar amerikan Emperyalizmi ve İsrail Siyonizminin yanındadırlar. Ve İslamın karşısındadırlar.

   Yorum yap


   • #4
    Ynt: Kerbela

    Aşura günü İmam Hüseyin'in (a.s) okuduğu şiir.

    Dedem Allah Resulü, yaratılmışların en üstünüdür ve Allah'ın yeryüzünde ışıyıp duran meşalesi biziz.
    Ben Ali'nin oğluyum, Haşim Oğulları'nın o temiz soylu yiğidinin hani ve sırf bu iftihar bile yeter elbet bana.
    Peygamber soyunu yürüten Fatıma, annemdir benim; kanat verilen Cafer amcamdır benim.
    Allah'ın Kitabı bizim aramızda dosdoğru bir şekilde inmiştir; bizim hidayetimiz ve vahyimiz dillere destandır.
    Bütün insanlar için Allah'ın emin ve güvenilir dayanak ve sığınağı biziz ve bu hakikati gizli-açık daima söylemişizdir insanlara.
    Kevser Havuzu'nun sahipleri biziz; dostlarımızı bizzat Hz. Resulullah'ın (s.a.a.) kadehiyle doyuracağız Kevser'e şüphesiz.
    Bizim Şiamız insanlar arasında en aziz yârenlerdir; düşmanlarımız ise kıyamet günü hüsrana uğrayacak olanlardandır.
    (Nefes'ül-Mehmum, s. 219)

    Allahumme salli ala Muhammed’in ve Al-i Muhammed ve accil ferecehum vel an ada ehum.
    Allahumme salli ala Muhammed’in ve Al-i Muhammed ve accil ferecehum vel an ada ehum.

    Yorum yap

    Hazırlanıyor...
    X
    UA-144742133-1